Ik ben Nella Olieman-Laza, getrouwd en wonend in Nederland sinds 2001. Ik heb theologie en letterkunde  gestudeerd. Vervolgens heb ik mijn mastersopleiding in praktische theologie in Oostenrijk afgerond. Dit heeft te maken met discipelschap, coaching, begeleiden, pastorale hulp; ook heeft het te maken met leiding geven, onderwijzen van (kleine)groepen, interactief onderwijs – seminars, workshops.

In Roemenië ben ik regionale jeugdwerker geweest. Opzetten en leiden van kleine groepjes in verschillende plekken (kerken) was een belangrijke taak. De inhoud van mijn werk was allround: leiding geven, coachen, samen met een team kampen organiseren; schrijven voor tieners dagboeken en tijdschrijften.

In Nederland ( lid van de hervormde kerk) ben ik in het jeugdwerk van de kerk betrokken geweest: leiding meegeven aan verschillende kleine clubs, zoals  Youth Alpha, Rock Solid en Solid Friends. Ook bleef ik schrijven, deze keer voor IBB. Omdat ik graag mijn eigen dingen ontwerp, maakte ik jongerenprogramma’s (voor 16 +), die 2 jaar gedraaid werden.

Tegenwoordig werk ik bij Streetlink, Agapè. Mijn functie is jongerewerker allround. We zijn bezig met (straat)jongeren. Het is ontzettend mooi en uitdagend om jongeren te zien ontwikkelen. Ik geloof dat Jezus Christus heeft voor iedereen gestorven en een levende relatie wil hebben; iedereen die op zoek is naar  zingeving, naar herstel, naar intimiteit.

Thema’s verbonden met identiteit, zelfbeeld, relationele problemen hebben mij altijd aangetrokken. Daarom is Lucas 10:27 een belangrijke Bijbel tekst voor You Are Special (YAS) : “…Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf”. YAS is  een ontmoetingsreis met God en met je eigen zelf, een proces van selfie naar ware schoonheid.